صفحه نخست | RSS

كانون زبان اطلس با بيش از 28 سال سابقه درخشان در زمينه آموزش زبان انگليسي


تاريخ: ۷ تیر ۱۳۹۶

TTCآقا مالی

نويسنده: Atlas | نظرات[۰] | ادامه متن

تاريخ: ۷ تیر ۱۳۹۶

سخنرانی های آموزشی دکتر آقا مالی

نويسنده: Atlas | نظرات[۰] | ادامه متن

بازنویسی چارت آموزشی بخش بزرگسالان
تاريخ: ۲۵ تیر ۱۳۹۰

چارت آموزشی (برنامه دروس) بخش بزرگسالان برای سالهای            ۱۳۸۹-۱۳۹۰ بررسی و بازبینی شد بنابراین از تمامی زبان آموزان در شعبات خواهشمندیم که حتما برای دریافت به مدرییت مراجعه کنند و از این چارت پیروی کرده و از مدرس مربوطه خواستار تدریس این واحدهای درسی باشند.

(این چارت بر اساس تجربه ۲۵ ساله مدیر مسئول و همچنین نسبت به احتیاجات محیطی- جهانی آماده شده است ضمنا برای برطرف کردن کمبود مهارت های مربوط به علم زبان در ایران و استاندارد کردن آموزش بین الملی می باشد)

ثبت نام نهایی و قطعی  ,بعد از تعیین سطح متقاضی و نظر مثبت هیئت مدیره امکان پذیر می باشد.در غیر این صورت از پذیرش زبان آموز معذورخواهیم بود.

نويسنده: admin | نظرات[۰] | ادامه متن